Mitä elämääsi ja työhösi kuuluu - kuinka Sinä voit?

Koetko tarvetta hiljentää tahtiasi hetkeksi...

... jotta voisit pohtia niitä kysymyksiä, jotka juuri nyt

ovat Sinulle tärkeitä!

Voidaksesi selkiyttää suhdettasi omaan työhön, työyhteisöön ja sen perustehtävään - tai muuhun elämäntehtävääsi, missä toimitkin.

Tai pohtiaksesi tavoitteitasi ja mahdollisuuksiasi, uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämässäsi. Uupumustakin ehkäisemään, jotta jaksaisit ja voisit paremmin!

AMARIA tarjoaa ratkaisukeskeistä yksilö-ja ryhmä(työn)ohjausta, konsultaatioita, työyhteisösovittelua sekä luento- ja koulutustilaisuuksia.Arvokas sellaisena kuin olet! - Sielunhoidolliset luennot sekä keskustelusarjat


Arvokas! -luentoja aiheista tai aihepareista:

Erityisherkkyys elämän kirjossa

Masennus,kivun säikeistä valon säteisiin. – Eteenpäin uupumisen viestien kautta!

Kuka minä olen? Identiteetistä ja minäkuvasta – Suojelevat ja rajoittavat rajat

Häpeä ja syyllisyys, salakavalat voinnin nakertajat

Voiko kiusaamisesta toipua? - Anteeksiannon voima

Usko, epäusko,tieto?
Rohkeasti vaikeita tunteita kohti. - Miksi siis pelkäisin?


Luennoitsijapareina / alustajina / ryhmienohjaajina teologi Anja-Maria Lundqvistin lisäksi sovittaessa psykologi Eva Ora tai psykiatri Kristiina Rantanen (Erityisherkkyys).