Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksessa työskentelyn lähtökohta on työnohjattavan itse esille ottamissa työhön tai elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä niissä tavoitteissa, päämäärissä ja siinä aikataulussa, joista yhdessä työnohjaajan kanssa sovitaan.
Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, samalla kun hän on puolueetonsuhteessa ohjattavaan ja tämän taustaorganisaatioon.

"Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin."

- Suomen työnohjaajat ry

Työnohjaukseen on siis hyvä hakeutua tilanteessa, jossa:

Kaipaat aikaa ja tilaa tarkistaa suuntaa, katsoa uudella tavalla, ja kun tarvitset ulkopuolista näkökulmaa ja kanssakeskustelijaa jakamaan työarkeesi, jaksamiseesi ja työskentelyilmapiiriin liittyviä kysymyksiä.

Tutkiessasi organisaatiosi perustehtävän toteutumista Sinun työstäsi käsin katsottuna, pohtiessasi toimenkuvaasi, työsi painopisteitä ja rajaamista.

Kun haluat miettiä omaa ammatillista identiteettiäsi ja sen paikkaa Sinun persoonasi ja elämäsi kokonaisuudessa.

Selvittääksesi tunteitasi, tarpeitasi, toiveitasi ja todellisuutta liittyen työhösi tai omaan elämääsi tässä ja nyt.