ERITYISRYHMIÄ JA ELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIA


Erityisryhmiä perustetaan työssäjaksamisen kanssa kamppaileville, sekä epäasiallista kohtelua ja työpaikkakiusaamista kokeville tai kokeneille työntekijöille. Mahdollisuus osallistua myös aikuisten, entisten koulukiusattujen jälkihoitoryhmään sekä erityisherkkien vertaisryhmään.

Ryhmien lisäksi yksilöohjausta ja keskustelutukea elämän käännekohdissa ja valintatilanteissa, kun on tarve keskustella esimerkiksi alan vaihtoon tai työelämästä poissiirtymiseen liittyvistä kysymyksistä, tai pohdittaessa elämänkatsomuksellisia ja hengellisiä kysymyksiä osana ihmisen elämän kokonaisuutta.