Luento- ja koulutustilaisuuksia


Luento- / koulutustilaisuuksien aiheet liittyvät yksilön ja (työ)yhteisön hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja voimavaroihin, erityisherkkyyteen, sekä toinen toistaan kunnioittavaan dialogiseen vuorovaikutukseen.


Ihmisen arvo. Kunnioituksesta, dialogisuusuudesta ja arvostavasta vuorovaikutuksesta.

Uupumuksen kautta eteenpäin! Ihmisen rajallisuudesta - väsymisen viisaudesta ja uupumisen viestistä.

Kohti toivottua tulevaisuutta - avaimia muutokseen. Omien voimavarojen, jaksamisen ja ratkaisujen löytämisen mahdollisuuksista.

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla. Voiko kiusaamista ehkäistä. Mistä apua? Miten kiusaamisesta voi toipua.

Eettiset säännöt työilmapiiriä tukemassa.

Erityisherkkyyden rikkaudet ja haasteet.

Luentoja ja koulutustilaisuuksia myös erikseen sovittavista teemoista.