Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvän johtamisen, hyvien alaistaitojen, töiden tarkoituksenmukaisen organisoimisen, kohtuullisten työmäärien ja yhteisen perustehtävän selkeän toteuttamisen lisäksi terveen ja hyvinvoivan työyhteisön tärkeimpiä kulmakiviä ovat hyvä vuorovaikutus, dialogisuus eli arvostava vuoropuhelu, toinen toisensa kunnioittava kuuntelu ja huomioonottaminen, sekä yhteisiin eettisin arvoihin sitoutuminen.

Amariassa halutaan vaikuttaa siihen, että työyhteisöissä on hyvä työskennellä, että ihmisen monet mahdollisuudet, mutta myös rajallisuus ja työssäjaksaminen otetaan huomioon. Sitten myös kuin sivutuotteena, tosin ei varmaankaan aivan yllätyksenä, työn tuloksellisuuskin saattaa alkaa näyttää myönteisiä merkkejä.