Työnohjausta yksilöllisesti

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Kun haluat kaikessa rauhassa keskustella työhösi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä asioista.

Ennen työnohjaussuhteen alkamista keskustelemme siitä, minkälaiseen tilanteeseen työnohjausta tarvitset ja mitkä ovat toiveesi ja tavoitteesi sen suhteen sekä minkälaisesta työnohjauksesta Sinulle juuri nyt olisi eniten hyötyä.  Työnohjaussuhde voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

LYHYTKESTOINEN TYÖNOHJAUS (5-15 kertaa). Muutamaan yksilöityyn kysymykseen ja tavoitteeseen keskittyminen, konsultaatio -tai valmennusluonteinen työnohjaussuhde.

PITKÄKESTOINEN TYÖNOHJAUS (15-40 kertaa). Kesto 1-2 vuotta. Tavoitteet ja päämäärät esim. 3-5 tavoitetta määritellään pitkällä aikavälilla, mutta niitä arvioidaan ja tarvittaessa tarkennetaan työnohjausprosessin edetessä. Kyse on prosessista, jossa yhtenä yleistavoitteena on kokonaisvaltaisempi persoonallinen ja ammatillinen kasvu kokemuksesta oppimisen ja yhdessä reflektoinnin kautta.

Työnohjaussuhteen aluksi 1-2 tutustumiskertaa. Työnohjausuhteesta, sen kestosta ja tavoitteista sekä menettelytavoista laaditaan TYÖNOHJAUSSOPIMUS.